chaqiruv xati urush deport migrantlar hozir nima qilishi kerak